Programmer

I Greenland Business er vi kontaktpunkt for EU Interreg programmet "Northern Periphery and Arctic" (NPA) og det Nordiske program "Nordisk Atlantsamarbejde" (NORA).

Det betyder at du til enhver en tid kan rette henvendelse til os omkring alle aspekter af projektdeltagelse under disse programmer. Kontaktoplysninger kan du finde her.

 

Grønland har i kraft af sit OLT (oversøiske Lande og Territorier) medlemskab desuden adgang til en række EU programmer. I Greenland Business varetager vi rådgivningen omkring de erhvervsrelaterede projekter under Horizon 2020 programmet og vejledningen til folkeskoler og gymnasier i.f.m. disses brug af Erasmus+ programmet. Vi er i øjeblikket i dialog med kommunerne omkring at kunne yde skoler direkte hjælp til udfærdigelse af ansøgninger, partnersøgninger, rådgivning omkring programregler m.m.

 

 

PROJEKTER
Læs mere
VENTURE
Læs mere
INNOVATION
Læs mere
HOLDING
Læs mere
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;