NORA

NORA bevilger støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge).

I NORAs Strategiprogram 2012-2016 er tre af NORA-regionens hovedudfordringer udpeget som særlige fokusområder for NORAs projektstøtte:

  • At gøre stærke sider stærkere ved at styrke en bæredygtig udvikling af regionens traditionelle hovedsektor gennem støtte til innovative projekter inden for fiskeri og de marine ressourcer. Det kan f.eks. være projekter med fokus på biprodukter og hidtil uudnyttede ressourcer.
  • At skabe nye muligheder ved at styrke diversifikationen af regionens økonomier ved at støtte udviklingen af nye erhvervsmuligheder, produkter, produktionsmetoder og markedsføringsstrategier. Det kan f.eks. være projekter inden for turisme, landbrug eller vedvarende energi.
  • At overvinde de lange afstande, som udgør en særlig udfordring for NORA-regionen, ved at støtte projekter med fokus på kommunikation, udvikling af transportmuligheder og handlingsorienterede analyser. Det kan f.eks. være projekter, som vil udvikle innovative IKT-løsninger til Nordatlantens særlige forhold eller bidrager til øget omsætning i regionens små og afsidesliggende samfund.

NORA har desuden fokus på at udvikle samarbejdet med Nordens naboer i vest. NORA ser derfor gerne projekter, som også inddrager partnere fra især Canada og de skotske øer.

NORA støtter projekter af meget forskelligartet natur. Fælles for projekterne er imidlertid, at de alle er relevante i forhold til organisationens overordnede målsætning: At skabe en kraftfuld nordatlantisk region med en stærk, bæredygtig økonomisk udvikling.

På NORA's hjemmeside finder du "guide til projektstøtte", der punkt for punkt tager dig igennem ansøgningsprocessen.

Ansøgningsfristen i næste ansøgningsrunde bliver 2. marts 2015.

 

I Grønland er det chefkonsulent i Greenland Business Jan Mørch Pedersen, der rådgiver og vejleder omkring programmet. E-mail: jan@greenlandbusiness.gl, tlf.: +299 342893.

 

 

 

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;