Northern Periphery and Arctic 2014 - 2020

Northern Periphery and Arctic (NPA) programmet er et samarbejde mellem 9 lande om udvikling i perifere og befolkningstynde områder.

 

I Nordatlanten: Grønland, Island og Færøerne

I Skandinavien: Nordnorge, Nordsverige og Nordfinland.

Engelsktalende: Irland, Nordirland og Skotland.

 

På trods af geografiske forskelle, er der en række fællestræk i det store programområde, f.eks. lav befolkningstæthed, relativ utilgængelighed, manglende økonomisk diversitet, store forekomster af naturlige ressourcer og stor påvirkning fra klimaforandringer.

 

Dette giver en række fælles muligheder og fælles udfordringer, som NPA programmet har til formål at bidrage til transnationale løsninger af.

 

Mottoet for programmet er at udvide regionens horizonter, ved at bygge på concrete resultater og sætte programområdet i stand til at være en førsteklasses region at leve, studere, arbejde, besøge og investere i.

Det er programmets vision at skabe levende, konkurrencedygtige og bæredygtige samfund, ved at udnytte innovation, øge kapaciteten for iværksætteri og gribe de unikke initiativer og muligheder for vækst i Norden og Arktis på en ressource effektiv måde.

 

Programmet har fået fire indsatsområder, og modtager derfor forslag om projekter inden for disse.

Det drejer sig om Innovation, Iværksætteri, Genanvendelse og energieffektivitet, samt Natur- og kulturarv.

Projekter skal kunne placeres inden for et af de 6 "objektiver".

 

Programmet skal allokere godt og vel 56 millioner EURO, over hele perioden.

 

☛ Hvert projekt forventes at have et budget på mellem 250.000 og 2 mio. EURO. Heraf skal projektet selv finansiere 35 %, og kan modtage 65 % i støtte fra NPA.

 

☛ Alle offentlige og private organisationer kan deltage, f.eks.:

 • Selvstyrets departementer
 • Kommunerne
 • Andre offentlige institutioner (Skoler, Rådsinstitutioner, mm.)
 • Forskningsinstitutioner
 • Private leverandører af offentlige service
 • Offentlig-Privat partnerskaber
 • Foreninger

☛ Partnerskabet i et projekt, skal dække det geografiske område bredt, og have partnere i mindst 3 lande.

 

☛ Projektforslag bedømmes ud fra om der er:

 • Konkrete løsninger
 • Innovative løsninger
 • Fokus på et af de 6 objektiver
 • Transnationalitet

Med 'Transnationalitet' skal forstås på en af følgende måder:

- overførsel af teknologi, viden eller modeller

- partnernes kompetencer og ressourcer fuldender hinanden

- opnå kritisk masse med forskellige regionale evner

 

☛ Der udsendes to projektforslagsindkaldelser (Calls) hvert år, mere eller mindre. Nogle calls er brede, andre fokusere på enkelte objektiver.

 

☛ Der kan løbende indsendes forslag til 'forprojekter', som har til formål at støtte ansøgerne til at danne det rette konsortium og lave en god ansøgning.

 

 

Man kan læse mere her: www.interreg-npa.eu

 

I Grønland er det chefkonsulent i Greenland Business Jan Mørch Pedersen, der rådgiver og vejleder omkring programmet. E-mail: jan@greenlandbusiness.gl, tlf.: +299 342893.

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;